Mida ma kuulen, ma unustan; mida ma näen, ma mäletan; aga mida ma teen, sellest ma saan aru. (Konfutsius 451 eKr)

Avastuslik õppeviis suunab last küsimuste ja juhendamise abil võimalikult iseseisvale teadmiste hankimisele ja arusaamisega õppimisele. Kuna tegu on aktiivõppe meetodiga, saab laps osaleda õppetegevuses, mis pakub talle aktiivset tegutsemist ja avastamisrõõmu. Oluline koht on mõistmisel, sest lapse puhul ei piisa vaid kuulamisest, meeldejätmisest ja vastamisest. Mõtestatud teadmised tekivad lapsel siis, kui ta saab vaadelda, katsetada, võrrelda ja mõõta.

Meie lugu

MTÜ Eesti Avastusõppe Liit asutati novembris 2013. Avastusõpet ehk suunatud uurimuslikku õpet rakendatakse Eesti lasteaedades ja koolides alates 1999.aaastast. Avastusõppe  meetodi kaudu saab rakendada ellu üldõpetuse printsiipidele toetuvat koolieelse lasteasutuse ja üldhariduskooli riiklikku õppekava. 

Tulevad koolitused

detsember, 2016

Avasta vedelikud27. jaanuaril kell 11 Pärnu Linnavalitsuses

Liitumine

Eesti Avastusõppe Liidu liikmeks saamiseks tuleb täita ankeedivormis liitumisavaldus. Liikmeksastumise avaldus vaadatakse läbi ja kinnitatakse pärast sisseastumismaksu laekumist EAL juhatuse koosolekul. Aastamaks on 36 eurot, mis tuleb igal aastal tasuda EAL  arvelduskontole (a/a EE351010220227030225) hiljemalt 31.märtsiks....

Loe edasi